Auto dla firmy: kredyt samochodowy bez tajemnic

man driving a car wearing wrist watch

Wcześniej czy później każda rozwijająca się firma może potrzebować narzędzia pracy jakim jest samochód. Nie zawsze jednak przedsiębiorca jest w stanie wyłożyć gotówkę na jego zakup. Z pomocą przychodzą tutaj banki, oferujące właścicielom firm dogodny kredyt samochodowy. Co należy o nim wiedzieć? Na co zwrócić uwagę? Jeśli nie wiecie, zapoznajcie się z naszymi poradami.

Kredyt samochodowy – tańszy wybór

Ten rodzaj kredytu jest kredytem celowym, czyli przeznaczonym tylko na zakup pojazdu. Cechuje go niższe oprocentowanie niż w przypadku innych dostępnych kredytów: obrotowego czy gotówkowego. Wybierając kredyt samochodowy możecie zyskać oprocentowanie nawet o połowę niższe w stosunku do pozostałych, oferowanych przez banki. Jest to więc wybór korzystny.

Należy nie zapominać, że do czasu pełnej spłaty kredytu, współwłaścicielem zakupionego samochodu jest bank. Jest to jedna z form zabezpieczenia nazywana „przewłaszczeniem na zabezpieczenie”. Inną formą zabezpieczenia jest tzw. zastaw rejestrowy. W sytuacji gdy przedsiębiorca przestaje spłacać kredyt, bank zajmie i sprzeda pojazd, aby odzyskać pożyczone środki.

Auto na kredyt a podatki

Aby przedsiębiorca mógł czerpać korzyści podatkowe z zaciągniętego kredytu, musi być on wzięty na cele ściśle związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, przynoszące jej dochód. Zaciągając kredyt należy pamiętać, że do kosztów jego uzyskania zaliczane są tylko skapitalizowane odsetki od zaciągniętego zobowiązania.

Samochód zakupiony na kredyt uznawany jest za część majątku przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wszystkie koszty wynikające z jego eksploatacji, również zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Można także wliczyć do nich: opłaty i prowizje bankowe związane z uzyskaniem kredytu, jego spłatą jak również ubezpieczeniem.

Odliczanie podatku VAT

Jeśli samochód zakupiony na firmę służy tylko celom związanym z jej prowadzeniem, przedsiębiorca ma możliwość odliczenia pełnego podatku VAT. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy potwierdza to dokumentacja użytkowania auta. Podobnie jest w przypadku przewożonego przez pojazd mienia czy towarów – muszą być one ściśle powiązane z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa.

Które firmy powinny wybrać kredyt?

Ta forma sfinansowania pojazdu przeznaczona jest dla każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Jednak w zależności od tego jak długo firma prosperuje na rynku, banki mogą różnicować swoje oferty. Kredytodawca zakłada, że im dłużej firma funkcjonuje, tym większa szansa na jej wypłacalność. Banki najchętniej udzielają wyższych kredytów firmom stabilnym finansowo.

Im większe jest przedsiębiorstwo, dodatkowo o dłuższej historii na rynku, tym wiarygodniejszym i pewniejszym będzie dla banku. Na korzystniejsze oferty mogą także liczyć firmy, które współpracowały już z danym bankiem lub są jego stałym klientem. Wcześniejsze pozytywne doświadczenia sprawiają, że kredytodawca darzy klienta większym zaufaniem.